ÜCRETLER

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ASGARİ Ücret Tarifesi

   

      3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 02.01.1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve meslek mensuplarınca uygulanması zorunlu olan asgari ücret tarifesine göre ücretler hesaplanır.

ÜCRETLERİN BELİRLENMESİNDE ESAS KRİTERLER
      Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ücretleri belirlenirken aşağıdaki kıstaslar dikkate alınır.

 1. İşletmenin Hukuki Yapısı
 2. İşletmenin Yeri
 3. İşletmenin Faaliyette Bulunduğu Sektör
 4. İşçi Çalıştırma Durumu
 5. Kredi Kartı İşlemleri ve Sayısı
 6. Yazar Kasa Kullanımı
 7. Stok Çeşitleri
 8. Çalıştığı Banka Sayısı
 9. Kullandığı Çek ve Senet Sayısı
 10. Net Satış Tutarı
 11. Net Alış Tutarı
 12. Satış Faturası Sayısı
 13. Alış Faturası Sayısı
 14. Müşteri Sayısı
 15. İşletmenin Tamamlayıcı İşlemleri

2021 Yılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

2020 Yılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi