REFERANSLAR

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler iş yaptıkları müşterileri resmi makamlar dışında hiç kimseye açıklayamazlar.

   

SIR SAKLAMA YASAĞI NEDENİYLE MÜŞTERİ BİLGİLERİ REFERANS OLARAK PAYLAŞILMAMAKTADIR. 

3568 sayılı SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU ve SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK'lerinde Reklam Yasağı ve Sır Saklama sorumluluğu vardır.

Reklam yasağı nedeniyle Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler iş yaptıkları müşterileri resmi kurumlar haricinde kimseye açıklayamazlar.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, Sır Saklama yükümlülükleri nedeniyle iş yaptıkları müşteriler ve müşterileri hakkında bilgileri resmi makamlar haricinde tümüyle saklamak zorundadırlar.